Potrzebujesz detektywa ?

telefon  +48 516 578 817

Jakich narzędzi używa detektyw, by dowieźć, że Twój partner zdradza.
Żywe nadzieje i złudzenie związane z polubownym zakończeniem sprawy rozwodowej, potwierdzającą winę za rozpad pożycia małżeńskiego z każdym dniem i kolejną rozprawą zaczyna się oddalać? Twój partner nie chce przyznać się do popełnienia błędu lub niewierności. W takiej sytuacji wiele osób decyduje się na zmianę opracowanej taktyki i postanawia dostarczyć do sądu dowody, które bez żadnych wątpliwości pozwolą postawić partnera w świetle odpowiedzialnego za zniszczenie małżeństwa. Skompletowanie tak rzetelnych dowodów umożliwia detektyw, który w procesie gromadzenia poszlak obciążających nielojalnego współmałżonka używa wiele sprawdzonych narzędzi.

Metody pracy detektywa:
1. Obserwacja – to podstawowy element prowadzenia śledztwa. Aby ustalić potrzebne informacje, które mogą stać się przepustką do wygranego procesu, inwigilator w mało perswazyjny sposób gromadzi zapiski z każdego dnia życia, wykonuje zdjęcia, rejestruje nagrania video.
2. GPS – rozwój technologii prowadzi do stosowania przez osoby świadczące usługi detektywistyczne do używania coraz to nowszych i sprawniejszych urządzeń, mające na celu zweryfikowanie dziennej trasy przejazdów lub miejsca pobytu.
3. Wywiad środowiskowy – by zebrać kompleksową dokumentację dla usługodawcy, zawsze mogą okazać się pomocne zebrane opinie wśród sąsiadów lub współpracowników. Oczywiście, ten etap zbierania dokumentacji charakteryzuje się dużą powściągliwością i dbałością o zachowanie poufności.
4. Ustalenie stanu majątkowego – ten aspekt jest bardzo istotny w sprawach sądowych, gdzie w grę wchodzą spore pieniądze. W tym przypadku, im bardziej uda się zdobyć pogrążające dowody na winę współmałżonka, tym szybciej sprawa sądowa zakończy się sukcesem.
5. Informatyka śledcza. Internet – wynalazek XXI wieku, dar dla ludzkości, a jednak też dobre narzędzie do rozpoczęcia przelotnej znajomości w sieci. Często bywa tak, że tego typu wirtualna relacja przechodzi na realne podłoże. Detektyw może dokonać analizy pozostawionych śladów w sieci, a tym samym doprowadzić nas do potrzebnych informacji.