Potrzebujesz detektywa ?

telefon  +48 516 578 817

9108c582-b4fa-4f55-98c9-ee123f3387a4 20090720114347 Zdrada-dziennik-43„Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską...” Mogłoby się wydawać, że moc tych słów stanowi niepodważalną gwarancję pomyślnej przyszłości oraz szczęścia do końca życia, niestety rzeczywistość szybko  i brutalnie weryfikuje ich znaczenie.

Liczba rozwodów cyklicznie rośnie

Rok 2014 jeszcze się nie skończył, a według wstępnych prognoz liczba rozwodów nadal nie maleje. Z przeprowadzonych badań wynika, że w Polsce na rozpad pożycia decyduje się jedna trzecia małżeństw. Biorąc pod uwagę rok 2010 to według GUS zawarto 228 423 małżeństw, a liczba rozwodów osiągnęła poziom 61 300, w tym separacji 2 789. Największą grupę stanowią osoby, które w momencie zawierania związku małżeńskiego nie ukończyły 24 lat. Natomiast w roku 2011 liczba zawartych małżeństw widocznie odnotowała spadek - 206 471. 17 tys. par małżeńskich ze stażem ponad 20-letnim  zdecydowało się na anulowanie przysięgi ślubnej. W roku 2011 każdego dnia rozwodziło się blisko 180 osób, a cofając się dekadę wstecz wynik ten wahał się na poziomie 124.

Rekordową liczbę rozwodów zanotowano w 2009 roku, gdy akt o zakończeniu funkcjonowania związku małżeńskiego wydano 65 345 razy. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy było otwarcie granic UE oraz masowa emigracja Polaków za chlebem, pozostawiając rodziny w kraju.

Jeżeli bierzemy pod obserwację rok 2012 to średnia wieku u rozwiedzionych mężczyzn wynosiła około 40 lat, a u kobiet dwa lata mniej. Natomiast w okresie 2012-2013 ilość separacji podniosła się o 20 proc.

Ostatni rok ujęty w statystykach GUS (2013 r.), przyniósł aż 66 tys. rozwodów, co oznacza, że znowu wzrosła ich liczba.  Zestawiając wyniki z lat ubiegłych, o 22 tys. pomniejszyła się ilość branych ślubów. Należy podkreślić, że ten spadek powtarza się już piąty rok z rzędu. Najwięcej par, ku zaskoczeniu, rozwodzi się w województwie zachodnio-pomorskim.

69,3 proc. ankietowanych wskazało, że najczęstszą przyczyną rozpadu małżeństwa jest niedochowanie wierności.
Z danych podanych przez GUS wynika, że przeważnie pary małżeńskie decydują się na trwałą rozłąkę po 14 latach wspólnego życia.