Potrzebujesz detektywa ?

telefon  +48 516 578 817

Ile kosztuje rozwód w Polsce?

„A rozwiodę się i po sprawie!” - pewnie z takiego założenia wychodzi spora grupa ludzi. Gdyby było to takie proste prawdopodobnie co drugie małżeństwo decydowałoby się na ten krok. Trudno dokładnie oszacować, ile kosztuje cały proces rozwodowy. Orzeczenie przez sąd, że Twoje małżeństwo zostało unieważnione, trochę kosztuje. Wynika to z tego, iż jest to złożony system ustalania faktów i dowodów pozwalających stwierdzić zanik więzi małżeńskiej.

forest-hiking-nature-1786-825x550Postępowanie rozwodowe może obejmować również przeprowadzenie eksmisji jednego z małżonków, które wymaga wniosku małżonka (sąd nie może bowiem podjąć takiej decyzji z własnej inicjatywy). Należy zwrócić uwagę, że orzeczenie o eksmisji jest jednak możliwe tylko w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden ze współmałżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Rażąco naganne postępowanie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy stałe nadużywanie przez małżonka alkoholu, wywoływanie awantur i dopuszczanie się aktów przemocy stanowi zagrożenie dla życia, zdrowia lub spokoju pozostałego małżonka i innych członków rodziny, zwłaszcza małoletnich dzieci.

alley-architecture-balconies-2292-827x550Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka również o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Pod pojęciem wspólnie zajmowanego mieszkania rozumie się właściwie każde mieszkanie aktualnie zajmowane przez małżonków w chwili orzekania o rozwodzie, niezależnie od posiadanego przez małżonków do mieszkania tytułu prawnego, np. współwłasność małżeńska majątkowa, wyłączna własność jednego z małżonków, umowa najmu, umowa użyczenia a nawet bez tytułu prawnego.

building-historical-old-2306-825x550Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej to procedura umożliwiająca każdemu z małżonków zniesienie wspólności majątkowej jeszcze w czasie trwania małżeństwa- nawet w toku postępowania rozwodowego, gdy brak porozumienia dla umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej (zawarcia tzw. intercyzy).
Pamiętajmy jednak, że droga sądowa w kwestiach z zakresu prawa rodzinnego powinna stanowić ostateczność, dlatego też sądy niezwykle restrykcyjnie podchodzą do konieczności spełniania przesłanek żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej. Oto w jaki sposób odnaleźć się w gąszczu przepisów i przebrnąć przez ten proces:

dress-girl-sitting-2369-825x550Obowiązek wzajemnej alimentacji małżonków powstaje w momencie zawarcia małżeństwa i nie wygasa on w wyniku orzeczenia rozwodu przez sąd. Ulega on jednak pewnym istotnym zmianom, które zostały określone w art. 60 k.r.o. Dla zakresu i okresu trwania obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami znaczenie ma, czy drugi małżonek został uznany za wyłącznie winnego czy też nie.