Potrzebujesz detektywa ?

telefon  +48 516 578 817

„A rozwiodę się i po sprawie!” - pewnie z takiego założenia wychodzi spora grupa ludzi. Gdyby było to takie proste prawdopodobnie co drugie małżeństwo decydowałoby się na ten krok. Trudno dokładnie oszacować, ile kosztuje cały proces rozwodowy. Orzeczenie przez sąd, że Twoje małżeństwo zostało unieważnione, trochę kosztuje. Wynika to z tego, iż jest to złożony system ustalania faktów i dowodów pozwalających stwierdzić zanik więzi małżeńskiej. 

Od czego zależy rozłożenie kosztorysu rozwodowego? 

Przede wszystkim od rodzaju sprawy, czyli od stopnia jej zawikłania. Stan rzeczy zaczyna się szybko komplikować np. przy wspólnocie majątkowej lub w przypadku, gdy małżonkowie prowadzą wspólną działalność. Jednak największy wpływ na czas trwania sprawy, a tym samym na zwiększenie kosztów rozwodowych, ma fakt posiadania dzieci. 

Rozwód – podstawowe opłaty

 1. Pozew – sam wniosek o rozwód niezależnie od typu sprawy wynosi – 600 zł. Suma ta może być mniejsza, jeśli orzeczenie sądowe rozstrzygnie rozpad małżeństwa bez orzekania o winie, wtedy można liczyć na opłatę o połowę niższą. 

2. Kwestie ustalenia opieki i miejsca przebywania dziecka. Sam wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem kosztuje 40 zł, a jeśli w rachubę wchodzą alimenty, to prośba o zmianę postanowienia w tym obrębie wynosi 100 zł. Jeżeli tok sprawy rozwodowej wymaga wystawienia opinii z Rodzinnego Ośrodka Diagnostczno – Konsultacyjnego należy wówczas przygotować się na opłatę w wysokości od 300 do 500 zł. 

3. Rozwód to już ten smutny moment, gdy partnerzy zapominają, że spędzili razem wiele szczęśliwych chwil. I zaczynają wydzierać sobie dotychczas pielęgnowany majątek. Chcąc dokonać podziału  kapitału trzeba się liczyć z kosztem od 300 zł, jeśli podział dobrami materialnymi przebiegnie w zgodzie. Jeśli natomiast partnerzy nie dojdą do kompromisu, wtedy muszą dokonać wpłaty na sumę 1000 zł. 

4. W przypadku, gdy jedna ze stron nie jest zadowolona z wyroku, może wnieść apelację – prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy przez inną instancję kosztuje 600 zł. 

Niemały budżet trzeba również przeznaczyć na tzw. środki operacyjne, czyli usługi adwokata, czy jeśli zajdzie taka potrzeba - na skorzystanie z pomocy detektywa (120-160 zł/h).