Potrzebujesz detektywa ?

telefon  +48 516 578 817

building-historical-old-2306-825x550Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej to procedura umożliwiająca każdemu z małżonków zniesienie wspólności majątkowej jeszcze w czasie trwania małżeństwa- nawet w toku postępowania rozwodowego, gdy brak porozumienia dla umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej (zawarcia tzw. intercyzy). Pamiętajmy jednak, że droga sądowa w kwestiach z zakresu prawa rodzinnego powinna stanowić ostateczność, dlatego też sądy niezwykle restrykcyjnie podchodzą do konieczności spełniania przesłanek żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej. Oto w jaki sposób odnaleźć się w gąszczu przepisów i przebrnąć przez ten proces:


Kiedy mogę wystąpić z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego wskazują, że z żądaniem ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd możemy wystąpić jedynie z ważnych powodów. Jak podkreśla sąd, pod tym enigmatycznym pojęciem powinniśmy rozumieć sytuację, która narusza lub poważnie zagraża interesom majątkowym jednego z małżonków i z reguły także dobru rodziny. W szczególności przyjmuje się, iż podstawą do zniesienia wspólności majątkowej jest trwonienie majątku, np. wskutek alkoholizmu, hazardu czy narkomanii; uporczywy brak przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny; niedopuszczenie współmałżonka do korzystania z majątku wspólnego; zaciagnięcie „nieusprawiedliwionego" długu, a także okoliczność, że małżonkowie żyją w rozłączeniu. Nie możemy jednak skutecznie żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej jeśli jedna z powyższych sytuacji nastąpiła bez winy współmałżonka, np. choroba psychiczna lub jeśli ustanowienia rozdzielności majatkowej chcemy dokonać tylko z powodu trudnej sytuacji finansowej choćby jednego z małżonków. Przygotowując się do procesu warto również zwrócić uwagę, iż pojęcie „ważne powody" pozwala obecnie sądowi na dokonanie oceny całokształtu sytuacji małżonków, a nie tylko tej finansowej.


Gdzie złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Sądem właściwym do rozpatrzenia takiego pozwu jest sąd rejonowy, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, pod warunkiem, że choć jedno z nich, w okręgu tym nadal zamieszkuje lub przebywa. W braku takiego miejsca pozew powinniśmy złożyć do sądu rejonowego, w okręgu którego znajduje się miejsce zamieszkania pozwanego małżonka. W ostateczności, jeżeli niemożliwym jest ustalenie takiego miejsca zamieszkania, to pozew możemy złożyć do sądu naszego miejsca zamieszkania. Oprócz złożenia pozwu do właściwego sądu oraz szczegółowego wykazania „ważnych powodów" poprzez wskazanie wszelkich dowodów potwierdzających nasze argumenty, konieczne będzie również wniesienie opłaty od pozwu. W tym przypadku opłata wynosi 200 zł i należy ją uiścić przelewem na rachunek bankowy sądu, do którego składamy pozew lub w kasie tego sądu znakami opłaty sądowej.


Kiedy następuje ustanawienie rozdzielności majątkowej?

Zasadą jest, iż ustanowienie rozdzielności majatkowej, następuje z dniem określonym w wyroku. Warto jednak pamiętać, że w pozwie możemy wnioskować o to, by sąd ustanowił tę rozdzielność z datą wsteczną. Możliwość taka powstaje jednak znów tylko w wyjątkowych i rzadkich w praktyce wypadkach. Jak wskazuje orzecznictwo sądowe, dopuszczalne jest to w zasadzie tylko wtedy, gdy z powodu separacji faktycznej (życia w rozłączeniu) wspólne zarządzanie majątkiem nie było możliwe już w dniu, z którym chcemy by sąd zniósł wspólność majątkową.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd nie zamyka nam jednak drogi do późniejszego ponownego ustanowienia wpólności majątkowej poprzez zawarcie umowy majatkowej małżeńskiej.

Autor: Marta Ostrowska